Telefon do konsultanta w sprawie zlecenia badania oraz informacje
o badaniach:


tel. kom.: 0-501 743 972
tel.: (0-22) 669 36 97

Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15

zadaj nam pytanie

BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Ustalanie ojcostwa

Nasza firma oferuje dla swoich klientów poufne i wykonywane w najbardziej zaawansowany sposób badania na ustalenie ojcostwa.
Wszystkie nasze badania wykonywane są w polskim renomowanym, atestowanym i certyfikowanym laboratorium, które może zbadać od jedenastu do nawet czterdziestu jeden tak zwanych niekodujących układów genomu ludzkiego z ewentualnością sprawdzenia polimorfizmu chromosomu Y, mtDNA oraz chimery.

Jeśli przypadek jest wyjątkowo trudny to zawsze można przeprowadzić badanie poprzez analizę układów VNTR metodą RELP – czyli metodą jedno lub wielo punktową.

Wszystkie testy, które są wykonywane w oparciu o analizę DNA są najpewniejszymi na świecie.

Wykonywane przez nas testy wykluczają ojcostwo ze 100% prawdopodobieństwem albo i też je potwierdzają z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością rzędu 0,9999999, zakładając oczywiście iż matka i ojciec dziecka nie są w żaden sposób spokrewnieni.

Współpracujące z nami laboratorium uzyskało liczne prestiżowe atesty, do których należy zaliczyć certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Genetyki Sądowej jak i również atest Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Laboratorium jest cały czas kontrolowane przez organy kontrolne administracji i oczywiście bierze pełną odpowiedzialność cywilno-lekarską za wszystkie wydawane opinie w sprawach spornego ojcostwa.

Najnowocześniejsze wyposażenie, fachowy personel zarówno lekarski jak i również laboratoryjny i ustandaryzowane metody przeprowadzania analiz dają naszym klientom najwyższą gwarancję jakości oraz wiarygodności wykonywanych testów na ojcostwo.
Każde badanie wykonywane jest dwa razy przez zupełnie dwa niezależne od siebie i samodzielne zespoły ekspertów. Dopiero po tym dokonywana jest weryfikacja uzyskanych wyników i dopiero po przeprowadzeniu wszystkich etapów wydawany jest klientowi wynik wraz z opinią naszych ekspertów.

Pobieranie materiału do badań ojcostwa lub pokrewieństwa jest niezwykle proste. Nasza firma oferuje również dla wszystkich klientów Zestawy do Pobierania Materiału. Są one bezpieczne dla nawet malutkich dzieci.

Materiał do badania stanowi wymaz błony śluzowej policzka. Materiał można pobierać już nawet od niemowląt. Naszym klientom oferujemy również możliwość pobrania materiału przez naszych techników w domu klienta na terenie całej Polski.

Wykonujemy także badania z mikrośladów. Mogą to być mikroślady T-OMK (sucha plama krwi). Tego rodzaju badania można wykonać na podstawie suchej plamy krwi od dziecka. Od ojca można pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka albo również z suchej plamy krwi.

Innym rodzajem są mikroślady T-OMS (szczoteczka do zębów) od dziecka, którego badanie należy przeprowadzić oraz wymaz z wewnętrznej strony policzka lub też plama krwi od ewentualnego ojca.

Badanie do celów sądowych, czyli T-S przeprowadza się tylko w szczególnych przypadkach. Wykonuje się je w przypadku, gdy to mają być one wykorzystane w procesach sądowych o ustalenie, zaprzeczenie lub też całkowite wykluczenie ojcostwa. W takim wypadku każdy klient musi skontaktować się z laboratorium, gdyż materiał do badania musi być pobrany jedynie przez upoważnionego pracownika laboratorium, który dodatkowo musi sporządzić przed pobraniem próbek szczegółowy protokół jednoznacznie potwierdzający tożsamość badanych osób.

Zbadanie pokrewieństwa poszczególnych osób jest możliwe dzięki temu, że każda a jedna komórka w naszym organizmie posiada materiał genetyczny, który jest zapisany w kwasie DNA. Każde dziecko posiada materiał genetyczny w połowie od ojca a w połowie od matki i dlatego eksperci od genetyki są w stanie ustalić stopień pokrewieństwa dziecka.

Wszystkie wykonywane przez nas wyniki testów dają stu procentową pewność na wykluczenie ojcostwa jak i również jego potwierdzenie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością rzędu 0,99999999 oczywiście zakładając, że zarówno matka jak i ojciec nie są w żadnym wypadku ze sobą spokrewnieni.

Możliwe jest wykonanie badania jedynie z udziałem materiału genetycznego ojca. Tutaj również wykluczenie ojcostwa jest 100%, a potwierdzenie następuje z dokładnością do 0,999999.